Chia sẻ kiến thức

Xóa / Clear Cache trong Laravel 6/7/8

0

Laravel là một PHP Framework tuyệt vời. Đây là Framework phổ biến nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới. Trong Laravel có hệ thống Cache cực kỳ mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều loại Cache, các phương thức lưu vào bộ nhớ đệm. Tuy nhiên, đối với các nhà phát triển, nó gây ra rắc rối cho chúng tôi. Nhiều lần, sau khi viết mã, thật bực bội khi không thấy thay đổi. Bài viết này vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn xóa / xóa cache trong Laravel.

Để xóa / xóa bộ nhớ cache trong Laravel, chúng tôi sử dụng công cụ quản lý Artisan của Laravel.

Xóa bộ đệm ứng dụng / Xóa bộ đệm ứng dụng

Sử dụng lệnh sau:

php artisan cache:clear

Xóa bộ nhớ cache tuyến đường / Xóa bộ nhớ đệm tuyến đường

php artisan route:clear

Xóa bộ đệm cấu hình / Xóa bộ đệm cấu hình

php artisan config:clear

Xóa bộ nhớ đệm chế độ xem / Xóa bộ nhớ đệm chế độ xem đã biên dịch

php artisan view:clear

Xóa bộ nhớ cache trong Laravel trên trình duyệt

Nếu ứng dụng Laravel của bạn không cho phép sử dụng terminal, ssh để truy cập. Bạn có thể tạo một tuyến với nội dung sau:

<?php
Route::get('/clear-cache', function() {
    Artisan::call('cache:clear');
    return "Cache is cleared";
});

Để xóa bộ nhớ đệm chúng ta truy cập vào đường dẫn http: // localhost / clear-cache để xóa bộ nhớ cache.

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment