Chia sẻ kiến thức

Vô hiệu hóa RSS Feed trên WordPress

0

Hôm nay vô tình vào Google Search Console thì phát hiện website của mình đã bị kẻ xấu lợi dụng chức năng tìm kiếm và RSS Feed trên WordPress để lập chỉ mục cho các liên kết xấu. Vì vậy, tôi quyết định tắt Nguồn cấp RSS trên WordPress để giải quyết vấn đề này. Có 2 cách để làm điều này:

Tắt Nguồn cấp RSS bằng plugin

Ví dụ: Chúng tôi có thể sử dụng plugin Xóa Nguồn cấp RSS để xóa Nguồn cấp RSS

Đi tới phần [ Plugins ] => [ Add New ] => Tìm kiếm với từ Key “Xóa Nguồn cấp RSS”Và nhấp vào [ Install Now ] để cài đặt.

Sau khi cài đặt và kích hoạt plugin trên. Chúng tôi đã xóa Nguồn cấp RSS.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Tắt Nguồn cấp RSS bằng mã.

Mã bạn đã thêm nằm trong functions.php. tập tin

<?php
function vinasupport_disable_feed() {
    header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
    header("Location: " . get_bloginfo('url'));
    exit();
}

add_action('do_feed', 'vinasupport_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rdf', 'vinasupport_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss', 'vinasupport_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss2', 'vinasupport_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_atom', 'vinasupport_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss2_comments', 'vinasupport_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_atom_comments', 'vinasupport_disable_feed', 1);

Đoạn mã trên sẽ xử lý rằng mọi quyền truy cập vào Nguồn cấp RSS sẽ được chuyển hướng đến trang chủ.

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment