Chia sẻ kiến thức

Tổng hợp Extension nên dùng cho Visual Studio Code

0

Sau một thời gian gắn bó với phần mềm Visual Studio Code của Microsoft, tôi đặc biệt yêu thích phần mềm này bởi sự nhẹ nhàng và linh hoạt của nó. Đặc biệt là thư viện tiện ích mở rộng phong phú, luôn được bổ sung bởi hàng nghìn lập trình viên trên thế giới.

Vì vậy trong bài viết này, mình xin giới thiệu đến các bạn những Extensions của Visual Studio Code hay và thông dụng.

Phần mềm Visual Studio Code

– Trang chủ + Tải xuống: https://code.visualstudio.com/
– Thư viện tiện ích mở rộng: https://marketplace.visualstudio.com/VSCode

Các tiện ích mở rộng để sử dụng

I. Các tiện ích mở rộng hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình

 1. Python: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.python
 2. C / C ++: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode.cpptools
 3. C#: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode.csharp
 4. PHP: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=felixfbecker.php-intellisense
 5. GoLang: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=lukehoban.Go
 6. Ruby: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=rebornix.ruby
 7. Javascript: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=dbaeumer.vscode-eslint
 8. Bash / Shellscript: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=mads-hartmann.bash-ide-vscode

Với PHP và Python, hãy tham khảo bài viết sau, để được hướng dẫn chi tiết hơn:

II. Các tiện ích mở rộng hỗ trợ khuôn khổ / CMS

 1. WordPress (PHP): https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=tungvn.wordpress-snippet
 2. Laravel (PHP): https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=onecentlin.laravel5-snippets
 3. jQuery (Javascript): https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=donjayamanne.jquerysnippets
 4. Angular V5 Snippets (Javascript): https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=johnpapa.Angular2

III. Các tiện ích mở rộng giúp quản lý Phiên bản

 1. SVN: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=johnstoncode.svn-scm
 2. TortoiseSVN: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=fosystemtyx.tortoise-svn
 3. Lịch sử Git: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=donjayamanne.githistory

IV. Tiện ích mở rộng để gỡ lỗi

 1. Gỡ lỗi PHP: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=felixfbecker.php-debug
 2. Gỡ lỗi Java: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=DSnake.java-debug
 3. Perl Debug: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=mortenhenriksen.perl-debug
 4. Trình gỡ lỗi cho Chrome: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=msjsdiag.debugger-for-chrome

V. Tiện ích mở rộng quản lý cơ sở dữ liệu

 1. SQLTools (MySQL, MSSQL, PostgreSQL): https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=mtxr.sqltools
 2. MySQL: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=formulahendry.vscode-mysql
 3. MSSQL: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-mssql.mssql
 4. PostgreSQL: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-ossdata.vscode-postgresql

BỞI VÌ. Các tiện ích mở rộng hữu ích khác

1. Đề cương mã

Nếu bạn đã từng sử dụng IDE khác như Eclipse, Netbean, chắc chắn bạn sẽ bật cửa sổ Outline. Nơi bạn thấy danh sách các chức năng, CONSTANT và có thể nhanh chóng chuyển đến một chức năng trong một File mã. Visual Studio Code không hỗ trợ code outline, nhưng rất may có một phần mở rộng giúp chúng ta thực hiện điều này, đó là Code Outline.

2. vscode-biểu tượng

Một tiện ích mở rộng giúp bạn hiển thị các biểu tượng đẹp hơn là vscode-icon

3. Chủ đề Biểu tượng Vật liệu

Chủ đề Biểu tượng Vật liệu là một phần mở rộng để hiển thị các biểu tượng trong phong cách Thiết kế Vật liệu

4. mssql

mssql là công cụ hỗ trợ chạy các câu lệnh SQL mà không cần mở Hệ thống quản lý máy chủ SQL

5. Phát triển từ xa – Lập trình từ xa

Remote Development là một tiện ích mở rộng do chính Microsoft phát triển, giúp bạn viết mã với mã nguồn được đặt trực tiếp trên máy chủ thay vì trên máy tính.

Để cài đặt và sử dụng tiện ích mở rộng Phát triển từ xa, vui lòng tham khảo bài viết: Hướng dẫn lập mã từ xa bằng Visual Studio Code

Nếu bạn đang sử dụng một tiện ích mở rộng hay, hãy chia sẻ nó trong phần bình luận bên dưới nhé!

Leave a comment