Chia sẻ kiến thức

Tìm và thay thế chuỗi ký tự trong một file sử dụng Sed Command trong Linux

0

Làm cách nào bạn có thể tìm và thay thế một từ, chuỗi hoặc văn bản trong File văn bản trên Linux? Nó rất đơn giản bằng cách sử dụng lệnh sed, một lệnh cơ bản có sẵn trong hệ điều hành Linux.

Giới thiệu lệnh Sed

sed – Lệnh hệ điều hành giống Unix

+ Viết tắt của “Trình chỉnh sửa luồng”
+ Chức năng: Trình chỉnh sửa luồng để lọc và chuyển đổi văn bản.
+ Cú pháp: sed [OPTION]… {Script-only-if-no-other-script} [input-file]…

Nội dung lệnh tìm và thay thế chuỗi ký tự trong File văn bản

// Tìm và thay thế text
sed -i 's/original/new/g' file.txt

Giải thích:

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
 • sed = Trình chỉnh sửa luồng
 • -i = in-place (thay thế nội dung ngay trong File gốc)
 • Nội dung chuỗi lệnh:
  • s = Lệnh thay thế
  • original = một từ, một biểu thức chính quy mô tả văn bản bạn muốn thay thế.
  • new = Văn bản sẽ được thay thế.
  • g = global (Thay thế tất cả các phiên bản tìm thấy)
 • file.txt = Tên File

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment