Thêm lời nhắc nhở event trên lịch google calendar trên máy tính

0

Đầu tiên

Bạn thường quên nhưng có quá nhiều việc phải làm? Trong bài viết này, sharenhanh.com sẽ hướng dẫn bạn sử dụng tính năng Nhắc nhở của Lịch Google trên máy tính của bạn, để bạn không bỏ lỡ bất kỳ công việc quan trọng nào.

Bước 1: Truy cập Lịch Google trên máy tính của bạn.

☑️ Xem thêm:  Thay đổi File Explorer Windows 10 giống Windows 7
Truy cập Lịch Google trên máy tính của bạn

Truy cập Lịch Google trên máy tính của bạn

Bước 2: Nhấp vào khoảng thời gian bạn muốn tạo lời nhắc. Trong hộp bật lên, chọn Nhắc nhở.

Nhấp vào khoảng thời gian bạn muốn tạo lời nhắc. Trong hộp mới, chọn

Nhấp vào khoảng thời gian bạn muốn tạo lời nhắc. Trong hộp mới xuất hiện, chọn “Nhắc nhở”

Bước 3: Nhập lời nhắc của bạn.

Nhập lời nhắc của bạn

Nhập lời nhắc của bạn

Bước 4: Chọn một ngày, thời gian và tần suất.

Chọn một ngày, thời gian và tần suất

Chọn một ngày, thời gian và tần suất

Bước 5: Nhấn vào nó Tiết kiệm”

Nhấn vào nó

Nhấp vào để lưu”

Vì vậy, chỉ với một vài bước đơn giản, chúng tôi đã đặt lời nhắc thành công cho các công việc quan trọng. Với tính năng này, bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc trễ hoặc quên làm gì nữa. Chúc may mắn!

☑️ Xem thêm:  Cách lệnh thường dùng nhất trong Excel

Leave A Reply

Your email address will not be published.