Chia sẻ kiến thức

Thay đổi đường dẫn URL của Git repository

0

Khi đường dẫn thanh toán của Git thay đổi, để có thể tiếp tục thao tác với mã nguồn của dự án. Chúng tôi phải thay đổi đường dẫn ngược dòng từ xa trên máy Cục bộ của chúng tôi. Nó thực sự dễ dàng bằng cách sử dụng lệnh sau:

1. Kiểm tra đường dẫn URL hiện tại

git remote -v

2. Cập nhật URL của Git

git remote set-url origin <new_url>

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment