Chia sẻ kiến thức

Tạo hoặc vô hiệu hóa một HotKeys (Keyboard Shotcut) trên Ubuntu

0

Sử dụng HotKey (Phím tắt hoặc phím tắt) sẽ giúp làm việc trên máy tính thuận tiện và nhanh chóng hơn. Bài viết này VinaSupport sẽ hướng dẫn các bạn tạo hoặc tắt một HotKeys trên Ubuntu.

Tạo một HotKey (Bàn phím Shotcut) trên Ubuntu

Tìm kiếm một ứng dụng có tên là “Bàn phím”Trên Ubuntu.

Trên ứng dụng “Bàn phím”=> Chọn [ Custom Shotcuts ] => Nhập thông tin:

  • Tên: Tên của Shotcut
  • Lệnh: Thực thi lệnh (ví dụ: gnome-terminal, để mở cửa sổ đầu cuối trên Ubuntu)

=> Bấm [ Apply ] Thêm vào

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Nó sẽ tạo ra một Key mới, theo mặc định, nó sẽ không hoạt động (Tàn tật). Để nó hoạt động, bạn cần đặt tổ hợp phím để kích hoạt nó. Để đặt tổ hợp phím, chúng ta tập trung vào phím đã tạo => Bấm vào chữ “Tàn tật

Khi nào hiển thị từ “Nhà cung cấp dịch vụ mới…“thì bạn nhấn tổ hợp phím tương ứng (ví dụ Ctrl + Super + T)

Kết quả:

Tắt phím nóng (Bàn phím Shotcut) trên Ubuntu

Để tắt phím nóng, hãy làm theo các bước tương tự để tạo nhưng thay vì đặt tổ hợp phím, bạn bấm phím [ Backspace ] trên bàn phím để tắt phím nóng mà chúng tôi vừa tạo.

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment