Chia sẻ kiến thức

Sử dụng các icons có sẵn trên Odoo

0

Trong một hệ thống sử dụng Odoo, việc sử dụng các icon sẽ giúp chúng ta có một giao diện hài hòa và thân thiện hơn. Mình xin chia sẻ tài liệu cung cấp thông tin về các icon mà odoo đang hỗ trợ.

Danh sách các biểu tượng thông minh của Odoo

=> [ Link Pdf xem và tải ]

Cách nhúng nó vào file view như sau:

<i class="fa fa-edit"></i>

Danh sách các biểu tượng giao diện người dùng có sẵn trên Odoo 16

Bạn có thể kiểm tra các tài liệu ở đây

Nguồn vinasupport.com

Leave a comment