Sách ETS Toeic Test 1200 – bản đẹp link google drive

0

17

Kiểm tra ngón chân ETS 1200 bao gồm 6 bộ đề thi mô phỏng cấu trúc và cách đọc của bài thi TOEIC thực sự. Phần Đọc và Nghe được tạo thành một chủ đề để bạn làm quen với các kỳ thi thực sự. Không giống như tất cả các sách giáo khoa TOEIC khác, nó được chia thành 1 cuốn sách kỹ năng đọc, 1 cuốn sách kỹ năng nghe. Mua sách để được học.
Tải xuống ETS Toeic Test 1200
ETS Toeic 1200 Ebook:
Liên kết Google Drive
Liên kết dự phòng
ETS Toeic 1200 Audio (File trình phát MP3):
Liên kết Google Drive
Liên kết dự phòng
Bảng điểm ETS Toeic 1200: Bảng điểm của phần nghe
Liên kết Google DriveLiên kết dự phòng
Phím trả lời ETS Toeic 1200 (Trả lời):
Liên kết Google Drive
Liên kết dự phòng

☑️ Xem thêm:  Cách phát hiện để mua nhằm đất hay nhà trong dự án “ma”

ETS Toeic Test 1200 bản dịch và hướng dẫn chi tiết:
Bao gồm các bản dịch và hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện
Liên kết Google Drive

Liên kết dự phòng

Leave A Reply

Your email address will not be published.