Regression testing là gì? khi nào tester phải làm Regression testing?

0

17

Kiểm tra hồi quy hiện có rất nhiều định nghĩa trên các diễn đàn thử nghiệm, nhưng tôi nghĩ mỗi người đều đúng. Tôi sẽ sử dụng từ đơn giản nhất để giúp bạn hiểu nó.

Kiểm tra hồi quy là một quá trình thực hiện kiểm tra các giao diện và chức năng sau khi DEV thay đổi.

Thông thường các công ty lớn phân chia rõ ràng Back-end và Front-end. Sau khi lắp ráp mã mặt trước và mặt sau, QC sẽ kiểm tra lại để xem có lỗi phát sinh không. Sau đây là các trường hợp cần thiết để kiểm tra hồi quy:

  1. Thay đổi trong yêu cầu và mã được sửa đổi theo yêu cầu của Khách hàng
  2. Các tính năng mới được thêm vào phần mềm
  3. Sửa lỗi
  4. Sửa lỗi trong hiệu suất.

Sự khác nhau trong kiểm tra lại và kiểm tra hồi quy

Kiểm tra lại Điều này có nghĩa là kiểm tra chức năng hoặc lỗi để đảm bảo sửa lỗi. Nếu lỗi không được sửa, Khiếm khuyết cần được mở lại. Nếu lỗi đã được sửa, sau đó đóng lỗi đó

☑️ Xem thêm:  Crack win 10 miễn phí vĩnh viễn thành công 100%

Kiểm tra hồi quy Điều này có nghĩa là kiểm tra ứng dụng phần mềm của bạn khi nó thay đổi mã để đảm bảo rằng mã mới không ảnh hưởng đến các phần khác của phần mềm.

Leave A Reply

Your email address will not be published.