Positive Testing là gì? Negative Testing là gì? Các ví dụ minh họa

0

Đầu tiên

Kiểm thử phần mềm là quá trình xác minh và xác nhận ứng dụng phần mềm để xem nó có hoạt động như mong đợi không. Mục tiêu là tìm ra khuyết điểm và cải thiện chất lượng sản phẩm. Có hai cách để kiểm tra phần mềm, đó là Kiểm tra Tích cực và Kiểm tra Tiêu cực.

1. Thử nghiệm tích cực là gì?

Xét nghiệm dương tính là để thực hiện kiểm tra trên hệ thống bằng cách cung cấp đầu vào hợp lệ. Nó sẽ kiểm tra xem ứng dụng có hoạt động như mong đợi với đầu vào chính xác không. Thử nghiệm này được thực hiện để kiểm tra ứng dụng làm những gì nó phải làm.

Ví dụ, hộp Văn bản trong một ứng dụng chỉ chấp nhận số. Nhập các giá trị lên tới 99999 sẽ được hệ thống chấp nhận và mọi giá trị khác ngoài phạm vi này sẽ không được chấp nhận. Để thực hiện kiểm tra tích cực, bạn cần nhập các giá trị hợp lệ từ 0 đến 99999 và kiểm tra xem hệ thống có chấp nhận giá trị không.

☑️ Xem thêm:  Hướng dẫn cách ẩn hình trên iphone mà không cần cài đặt thêm phần mềm

Xem thêm: Chia sẻ chức năng chụp màn hình – (chụp màn hình) Màn hình Java – Selenium

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

2. Kiểm tra tiêu cực là gì?

Kiểm tra tiêu cực Là một biến thể của thử nghiệm, nó có thể được thực hiện trên hệ thống bằng cách cung cấp đầu vào không hợp lệ. Nó kiểm tra xem một ứng dụng có hoạt động như mong đợi với các đầu vào không hợp lệ hay không. Điều này là để kiểm tra ứng dụng không làm bất cứ điều gì mà nó không phải làm như vậy.

Ví dụ, kiểm tra tiêu cực có thể được thực hiện bằng cách nhập các ký tự từ A đến Z hoặc từ a đến z. Hệ thống phần mềm không được chấp nhận các giá trị hoặc sẽ đưa ra thông báo lỗi cho các dữ liệu đầu vào không hợp lệ này.

Trong cả hai thử nghiệm, cần lưu ý những điều sau:

  • Dữ liệu đầu vào
  • Thực hiện hành động
  • Kết quả đầu ra

Xem thêm: Kiểm tra hồi quy là gì? Khi nào người kiểm tra phải làm kiểm tra hồi quy?

3. Các kỹ thuật kiểm tra được sử dụng trong Kiểm tra Tích cực và Tiêu cực:

Các kỹ thuật sau đây được sử dụng để kiểm tra xác thực dương tính và âm tính là:

  • Phân tích giá trị cận biên
  • Phân vùng tương đương
☑️ Xem thêm:  Thủ thuật sử dụng các hàm ngày tháng trong MS Excel

3.1. Phân tích giá trị cận biên:

Đây là một trong những kỹ thuật kiểm thử phần mềm trong đó các trường hợp kiểm thử được thiết kế để bao gồm các giá trị biên. Nếu dữ liệu đầu vào được sử dụng trong giới hạn giá trị biên, thì nó được gọi là Thử nghiệm Tích cực. Nếu dữ liệu đầu vào được chọn bên ngoài giá trị biên, thì nó được gọi là Kiểm tra tiêu cực.

Một hệ thống chấp nhận các số từ 0 đến 10. Tất cả các số khác là các giá trị không hợp lệ. Theo kỹ thuật này, các giá trị biên -1,0,1 và 9,10,11 sẽ được kiểm tra.

3.1. Kỹ thuật phân vùng tương đương:

Đây là một kỹ thuật kiểm tra phần mềm để phân chia dữ liệu đầu vào thành nhiều phân vùng. Giá trị từ mỗi phân vùng phải được kiểm tra ít nhất một lần. Các phân vùng hợp lệ hợp lệ được sử dụng để thử nghiệm tích cực. Trong khi các phân vùng có giá trị không hợp lệ được sử dụng để kiểm tra âm tính, ví dụ:

☑️ Xem thêm:  [Download] Unikey mới nhất 2020 win xp, 7, 8.1, 10 gọn nhẹ miễn phí

Các giá trị số từ 0 đến 10 có thể được chia thành hai (hoặc ba) phân vùng. Trong trường hợp này, có hai phân vùng -10 đến -1 và 0 đến 10. Các giá trị mẫu (5 và -5) có thể được lấy từ mỗi phần để kiểm tra các kịch bản.

Kết luận Kiểm tra giúp cải thiện chất lượng của các ứng dụng phần mềm và đảm bảo phần mềm không có lỗi trước khi ra mắt. Để thử nghiệm hiệu quả, hãy sử dụng cả hai Cách – Thử nghiệm tích cực và tiêu cực để mang lại sự tự tin về chất lượng của phần mềm. Người dùng thực có thể nhập bất kỳ giá trị nào và những giá trị đó cần được kiểm tra trước khi xuất bản.

(Nguồn Viblo.asia)

Leave A Reply

Your email address will not be published.