Chia sẻ kiến thức

PHIM MỚI HAY 2021 | TINH TRUNG NHẠC PHI – Tập 4 | Phim Bộ Trung Quốc Hay Nhất 2021

32

🔰 Top 20 review phim mới nhất

❖ Tên phim: TINH TRUNG NHẠC PHI
❖ Trọn bộ:
❖ Các phim hay khác:

❖ Nội Dung TINH TRUNG NHẠC PHI
Phim Tinh Trung Nhạc Phi mô tả cuộc đời truyền kỳ của danh tướng Nhạc Phi, từ lúc là một binh sĩ bình thường cho đến khi trở thành thống soái chống quân Kim. Nhạc Phi thiếu thời có cơ duyên từng được thọ giáo các vị danh thần Lưu Cáp, Hàn Tiêu Trụ, Lý Cương, Trương Sở về quân sự; trải qua hai mươi năm phấn dũng kháng Kim, thân trải trăm trận, cuối cùng bị gian thần bức hại, chết oan ở Phong Ba đình

#phimhay2021 #phimmoi2021 #phimhayofficial #phim2021 #tinhtrungnhacphi

Show Comments (32)