[Mẹo] Đổi ngôn ngữ ứng dụng facebook sáng tiếng việt

0

Nếu bạn được nhân bản, ứng dụng facebook của bạn được hiển thị bằng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc bạn muốn chuyển ngôn ngữ của ứng dụng trên facebook, bạn có thể xem hướng dẫn bên dưới.

Đây là ứng dụng facebook của tôi hiển thị tiếng Anh rất khó hiểu:

Ứng dụng facebook tiếng anh

Ứng dụng facebook tiếng anh

Để chuyển ngôn ngữ cho nó, trên ứng dụng facebook bạn truy cập vào mục Cài đặt -> Ngôn ngữ như hình dưới đây.

Thay đổi ngôn ngữ trên ứng dụng facebook

Thay đổi ngôn ngữ trên ứng dụng facebook

Bạn có thể chọn bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn không nhất thiết phải là tiếng Việt.

☑️ Xem thêm:  [Mẹo] Khắc phục Facebook bị chuyển thành Fanpage

Sau vài giây, ứng dụng sẽ ngay lập tức chuyển sang ngôn ngữ bạn chọn và đây là tiếng Việt.

Chúc các bạn thành công nhé nhé

Leave A Reply

Your email address will not be published.