Khôi phục cài đặt gốc và hard reset Samsung Galaxy

0

2

Khôi phục cài đặt gốc giúp bạn đặt lại tất cả cài đặt máy tính bảng về mặc định ban đầu.

Lưu ý: Tất cả dữ liệu (ảnh, danh bạ, tin nhắn …) sẽ bị mất. Và bạn cần nhớ Samsung Account.

☑️ Xem thêm:  Các hàm xử lý thời gian hay dùng trong Excel

Khôi phục cài đặt gốc và khôi phục cài đặt gốc cho Samsung Galaxy như sau:

Phần 1: Khôi phục cài đặt gốc: Cài đặt> Quản lý chung> Xóa> Khôi phục Cài đặt gốc> Đặt lại thiết bị.

/

Khôi phục cài đặt gốc

Phần 2: Hard Reset.

Bước 1: Tắt nguồn hoàn toàn. Sau đó nhấn nút nguồn + nhà + AL tăng để truy cập khôi phục.

Bước 1: Tắt nguồn hoàn toàn. Sau đó nhấn nút nguồn + home + AL tăng để vào recovery.Bước 1: Tắt nguồn hoàn toàn. Sau đó nhấn nút nguồn + home + AL tăng để vào recovery.

Nhấn nút nguồn + nhà + AL tăng để truy cập khôi phục.

Bước 2: Chọn “Xóa dữ liệu / khôi phục cài đặt gốc”. Lưu ý: Sử dụng phím AL để di chuyển lên hoặc xuống, phím Nguồn để chọn.

☑️ Xem thêm:  Cách hạ hệ điều hành iOS 11 xuống iOS 10.3.3

Bước 2: Chọn Wipe data / factory reset Lưu ý: Dùng phím AL để tăng giảm để di chuyển, phím Nguồn để chọn.

Chọn “Xóa dữ liệu / khôi phục cài đặt gốc”

Bước 3: Chọn “Có”.

Bước 3: Chọn có

Chọn “Có”.

Bước 4: Chọn “Khởi động lại hệ thống ngay bây giờ”.

Bước 4: Chọn Khởi động lại hệ thống ngay bây giờ

Chọn “Khởi động lại hệ thống ngay bây giờ”.

Như vậy là bạn đã thực hiện thành công thao tác hard reset trên Samsung Galaxy.

Tham khảo thông tin và giá bán, khuyến mại lớn Samsung Galaxy S9 + tại FTPshop

Leave A Reply

Your email address will not be published.