Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn sử dụng Live Templates của PHPStorm

0

Tính năng Live Templates trên PHPStorm là một tính năng rất đáng giá. Nó sẽ giúp tạo các đoạn mã chỉ với các lời nhắc lệnh ngắn.

Ví dụ: khi gõ ““nó sẽ nhắc dòng lệnh””Với con trỏ ở giữa.

Để sử dụng tính năng này, trên PHPStorm, chúng tôi đi tới [ PHPStorm ] => [ Preferences ] => [ Editor ] => [ Live Templates ]. Với mỗi phiên bản PHPStorm khác nhau, sẽ có một đường dẫn đến Mẫu trực tiếp khác nhau.

Để thêm Mẫu Trực tiếp, chúng ta nhấn vào dấu [ + ] chọn [ Live Template ]

Sau đó điền vào thông tin sau:

  1. Viết tắt: Mã được sử dụng để nhắc lệnh
  2. Văn bản mẫu: Sẽ là đoạn mã sẽ được hiển thị sau khi chúng ta sử dụng dấu nhắc lệnh ở trên. $ SELECTIONS sẽ thông báo sau khi mã được hiển thị, nó sẽ đặt con trỏ chuột vào vị trí đó.
  3. Thay đổi: Nhấp vào [ Change ] để thêm tiện ích mở rộng để sử dụng với mẫu trực tiếp.

Và bây giờ hãy mở File với phần mở rộng được chọn và thử nhập “

Nguồn: vinasuppport.com

Leave a comment