Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn nâng cấp lên Ubuntu 20.04 LTS

0

Phiên bản Ubuntu 20.04 LTS vừa được phát hành để chúng ta trải nghiệm. Nếu bạn không muốn cài đặt mới, chúng ta có thể nâng cấp từ các phiên bản trước Ubuntu 19.10, Ubuntu 18.04 LTS và Ubuntu 16.04 LTS.

Lưu ý để nâng cấp từ phiên bản 16.04 thì bạn phải nâng cấp lên 18.04 sau đó nâng cấp lên phiên bản Ubuntu 20.04 LTS.

Kiểm tra phiên bản Ubuntu đang sử dụng

Bạn sử dụng lệnh sau:

cat /etc/*-release

Nâng cấp lên phiên bản Ubuntu 20.04

Đầu tiên, chúng tôi cập nhật và cài đặt các gói hiện tại lên phiên bản mới nhất

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt dist-upgrade

Sau đó dọn dẹp tất cả các gói không còn sử dụng

sudo apt-get autoremove

Vui lòng khởi động lại hệ điều hành sau khi làm sạch các gói.

Cuối cùng nâng cấp lên Ubuntu 20.04 bằng lệnh sau:

sudo do-release-upgrade -d

Nó sẽ hỏi:

  • Để tiếp tục, vui lòng nhấn [ENTER] => Nhấn Enter để tiếp tục
  • tiếp tục [yN] Thông tin chi tiết [d] => Nhấn phím y để tiếp tục

Như vậy, hệ điều hành đã được nâng cấp thành công

Một số lỗi bạn có thể gặp phải khi nâng cấp lên Ubuntu 20.04 LTS

1. ModuleNotFoundError: Không có mô-đun nào có tên ‘apt_pkg’

Nếu bạn gặp lỗi sau:

Traceback (cuộc gọi gần đây nhất sau cùng):
File “/ usr / bin / do-release-upgrade”, dòng 11, in
từ UpdateManager.Core.MetaRelease nhập MetaReleaseCore
File “/usr/lib/python3/dist-packages/UpdateManager/Core/MetaRelease.py”, dòng 25, trong
nhập khẩu
File “/usr/lib/python3/dist-packages/apt/__init__.py”, dòng 23, trong
nhập apt_pkg
ModuleNotFoundError: Không có mô-đun nào có tên ‘apt_pkg’

Sử dụng lệnh sau để sửa nó:

sudo update-alternatives  --set python3  /usr/bin/python3.6

2. Cài đặt python3 của bạn bị hỏng. Vui lòng sửa lỗi ‘/ usr / bin / python3’
liên kết tượng trưng.

Kiểm tra bản phát hành Ubuntu mới
Nhận: 1 chữ ký công cụ nâng cấp [1,554 B]
Nhận: 2 Công cụ nâng cấp [1,344 kB]
Tìm nạp 1,346 kB trong 0 giây (0 B / s)
xác thực ‘focus.tar.gz’ chống lại ‘focus.tar.gz.gpg’
giải nén ‘focus.tar.gz’

Đang đọc bộ nhớ cache

Kiểm tra trình quản lý gói

Không thể nâng cấp

Cài đặt python3 của bạn bị hỏng. Vui lòng sửa lỗi ‘/ usr / bin / python3’
liên kết tượng trưng.

Khắc phục bằng lệnh sau:

sudo rm /usr/bin/python3
sudo ln -s /usr/bin/python3.6 /usr/bin/python3

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment