Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn Laravel UI và Laravel Authentication

0

Để chào mừng việc phát hành Laravel 9, vinasupport.com muốn hướng dẫn bạn cách thiết lập Laravel bằng UI (Bootstrap / React / Vue) và tạo hệ thống Xác thực Laravel với các trang Đăng nhập. Đăng ký, Đăng xuất.

Sau khi hoàn thành các bước cài đặt của Laravel, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

Chúng tôi tiếp tục cài đặt Laravel UI và Laravel Auth

Cài đặt giao diện người dùng Laravel

Chúng tôi sử dụng công cụ Composer để cài đặt Laravel UI

composer require laravel/ui

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Bạn có 3 tùy chọn giao diện người dùng: react, vue, bootstrap. Ví dụ, tôi chọn Bootstrap làm giao diện của trang web:

php artisan ui bootstrap

Cài đặt và tạo Laravel Auth

Vì sử dụng ui là bootstrap, tôi sẽ tạo giao diện Auth cho Laravel bằng Bootstrap UI

php artisan ui bootstrap --auth

Sau đó làm theo hướng dẫn để chạy lệnh

npm install && npm run dev

Nó sẽ cài đặt các gói css, js cho hệ thống web.

Cơ sở dữ liệu di chuyển cho Laravel Auth

Tạo cơ sở dữ liệu và chỉnh sửa File .env để thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu

Sau đó chạy lệnh di chuyển để tạo hệ thống xác thực Laravel

php artisan migrate

Các bảng cơ sở dữ liệu đã được tạo thành công.

Chúng tôi cố gắng truy cập các trang:

Laravel – Trang đăng nhập

Laravel – Trang đăng ký

Laravel – Trang chủ

Sau khi đăng ký người dùng và đăng nhập với tư cách là họ, chúng tôi sẽ được chuyển hướng đến Trang chủ

Vậy là xong phần hướng dẫn xây dựng Laravel UI và Laravel Auth

Leave a comment