Chia sẻ kiến thức

Hướng dẫn checkout chỉ 1 file hoặc 1 folder trên GIT

0

Trên Git, khi cập nhật mã nguồn, chúng ta thường sử dụng lệnh Git Pull. Nhưng lệnh này sẽ thay thế tất cả mã nguồn trên máy của chúng ta bằng mã nguồn mới nhất. Trong trường hợp bạn chỉ muốn cập nhật nguồn của một File hoặc một thư mục, hãy sử dụng Cách sau.

Bước 1: Sử dụng git fetch để cập nhật mã nguồn mới nhất cho máy tính của bạn.

git fetch --all

Bước 2: Kiểm tra mã nguồn bạn muốn được cập nhật thành nguồn chạy nguồn gốc

git checkout origin/master file/folder

Trong trường hợp chi nhánh bạn đang làm việc không phải là master, hãy đổi master thành tên của chi nhánh.

Một thủ thuật rất đơn giản phải không?

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment