Chia sẻ kiến thức

Fix lỗi: “WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!”

0

Khi thực hiện kết nối ssh với máy chủ linux bằng File Key riêng nhưng gặp lỗi sau.

[[email protected] ~]$ ssh [email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@
@ CẢNH BÁO: NHẬN DIỆN TRANG WEB TỪ XA ĐÃ THAY ĐỔI! @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@
CÓ KHẢ NĂNG RẰNG MỘT SỐ NGƯỜI ĐANG LÀM NÓI QUEN THUỘC!
Ai đó có thể đang nghe trộm bạn ngay bây giờ (tấn công kẻ trung gian)!
Cũng có thể là một Key máy chủ vừa được thay đổi.
Dấu vân tay cho Key RSA được gửi bởi máy chủ từ xa là
6e: 45: f9: a8: af: 38: 3d: a1: a5: c7: 76: 1d: 02: f8: 77: 00.
Xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống của bạn.
Thêm đúng Key máy chủ trong / home / hostname /.ssh/known_hosts để loại bỏ thông báo này.
Khóa RSA vi phạm trong / var / lib / sss / pubconf / known_hosts: 2
Khóa máy chủ RSA cho pong đã thay đổi và bạn đã yêu cầu kiểm tra chặt chẽ.
Không xác minh được Key máy chủ.

Nguyên nhân của lỗi này là do các Key ssh trên máy chủ đã bị thay đổi. Máy khách vẫn đang lưu thông tin Key ssh cũ, vì vậy chúng ta cần cập nhật thông tin trên máy khách.

Để khắc phục lỗi này trên máy khách (linux), hãy chạy lệnh sau

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
ssh-keygen -R <host>

Ở đâu là địa chỉ IP hoặc Tên máy chủ

VĐ:

ssh-keygen -R 192.168.3.10

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment