Chia sẻ kiến thức

Fix lỗi: “Could not contact any CDS load balancers” trên AWS và RHEL

0

Dự án đang chạy suôn sẻ trên Amazon Web Service thì đột nhiên nhóm của chúng tôi gặp lỗi trên RHEL 7.6 như sau:

Không thể liên hệ với bất kỳ bộ cân bằng tải CDS nào: https://rhui3.us-east-1.aws.ce.redhat.com/pulp/content/ ..

Đã xảy ra lỗi khi thực hiện bất kỳ lệnh yum nào.

Sự cố trên là do RHUI của RHEL 7.6 không thể liên lạc với CDS trên AWS, trên RHEL 7.7 thì không có vấn đề trên. Để giải quyết vấn đề này, tôi đã làm theo hướng dẫn online để thay thế gói rh-amazon-rhui-client trên RHEL 7.6 bằng gói mới trên RHEL 7.7. Cách tôi làm như sau:

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

1. Giải nén gói trên RHEL 7.7

Sử dụng lệnh sau để giải nén packgae vào một File có phần mở rộng là rpm.

sudo yum install --downloadonly --downloaddir=/root/ rh-amazon-rhui-client.noarch

Sau khi chạy lệnh trên, bạn tạo đường dẫn /root/rh-amazon-rhui-client.noarch.rpm

Vui lòng chuyển File đó sang máy đang cài đặt RHEL 7.6

2. Gỡ cài đặt rh-amazon-rhui-client trên RHEL 7.6

sudo yum remove -y rh-amazon-rhui-client

3. Cài đặt rh-amazon-rhui-client mới trên RHEL 7.6

sudo rpm -ivh /root/rh-amazon-rhui-client.noarch.rpm

Sau khi cài đặt thành công, chúng ta tiến hành vệ sinh repo trên máy RHEL 7.6 và kiểm tra xem lỗi còn xảy ra hay không.

sudo yum clean all
sudo yum repolist
sudo yum list

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment