Chia sẻ function checkSubMenu trên Java selenium

0

Theo tôi, có 2 trường hợp khá rõ ràng mà tôi thường gặp khi kiểm tra menu phụ trên menu hoặc điều hướng trên cùng Java selenium

Nếu các bạn thấy các trường hợp khác hay chia sẻ mình sẽ cập nhật mã. 🙂 cùng nhau phát triển,

Trường hợp 1: Menu cần nhấp để hiển thị menu phụ

Trường hợp 2: Menu chỉ cần di chuột để hiển thị menu phụ

public void checkSubMenu(WebElement menu, WebElement subMenu, String text) throws InterruptedException {
  Actions action = new Actions(driver);
  action.moveToElement(menu).build().perform();
  // Case when only hover mouse to display submenu
  if (subMenu.isDisplayed()) {
   checkText(subMenu.getText(), text);
  }
  // Case need click to display submenu
  else {
   menu.click();
   checkText(subMenu.getText(), text);
   // close menu
   menu.click();
  }
}

Dùng để áp dụng kiểm tra selen tự động hóa 2 trường hợp trên.
Nếu thấy hay thì chia sẻ với mọi người. hoặc có câu hỏi, xin vui lòng gửi email cho tôi. 🙂

☑️ Xem thêm:  [Tips] Win 10 bị lỗi màn hình xanh và cách khắc phục

Leave A Reply

Your email address will not be published.