Chia sẻ kiến thức

Cài đặt môi trường ảo VirtualEnv cho Python

0

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu về môi trường ảo hóa VirtualEnv của Python.

Cài đặt Python VirtualEnv

Đầu tiên, chúng tôi cài đặt trình quản lý gói PIP3 của Python (Nếu chưa được cài đặt)

sudo apt install python3-pip

Cài đặt VirtualEnv

sudo apt install virtualenv

Tạo môi trường ảo

Để tạo một môi trường ảo, chúng ta sử dụng lệnh sau:

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
virtualenv <env_name>

Ví dụ: Chúng ta tạo một môi trường ảo hóa với tên là .env, nó sẽ tạo một thư mục có tên là .env chứa các gói của môi trường ảo hóa.

Khởi động môi trường ảo hóa

source .venv/bin/activate

Tắt môi trường ảo hóa

deactivate

Xuất các gói sang File cài đặt

pip freeze -l > requirements.txt

Cài đặt các gói từ các File cài đặt

pip install -r requirements.txt

Nguồn: vinasupport.com

Leave a comment