Cách tắt chức năng tự động lưu ảnh trên Facebook Messenger vào điện thoại

0

Tắt tính năng tự động sao lưu ảnh trên Facebook Messenger là để khắc phục tình trạng tự động lưu ảnh vào điện thoại mà đôi khi bạn không mong muốn.

Để tắt tự động lưu ở trên tin nhắn Bạn có thể thao tác theo hướng dẫn:

Bước 1: Chọn để vào tin nhắn > Chọn thông tin cá nhân.

☑️ Xem thêm:  [Download] Video Image Master Pro 1.2.8 Full Crack

Chọn thông tin cá nhân

Bước 2: Chọn Ảnh & Phương tiện.

Chọn ảnh và phương tiện

Bước 3: Vị trí lưu ảnh> Chọn tắt là được.

Chọn tắt lưu ảnh

Vài bước hoàn chỉnh để tắt tính năng tự động lưu hình ảnh trên tin nhắn, chúc may mắn.

Leave A Reply

Your email address will not be published.