Cách sử dụng hàm TRUNC trong Excel

0

Đầu tiên

Có nhiều cách khác nhau trong Excel để xóa số thập phân và rút ngắn giá trị số. Trong bài viết này, chia sẻ giải thích cách sử dụng hàm TRUNC và chỉ ra điều gì làm cho nó khác với các kỹ thuật khác.

Làm thế nào để sử dụng chức năng TRUNC?

Xem ví dụ về hàm TRUNC với một số dữ liệu mẫu. Ví dụ sau sử dụng hàm TRUNC sau.

=TRUNC(A2)

Nếu bạn không chỉ định có bao nhiêu chữ số sẽ bị cắt bớt, tất cả các vị trí thập phân sẽ bị xóa.

☑️ Xem thêm:  Cách khóa cổng UBS nhanh và hiệu quả trên windows
Nếu bạn không chỉ định có bao nhiêu chữ số sẽ bị cắt bớt, tất cả các vị trí thập phân sẽ bị xóa
Nếu bạn không chỉ định có bao nhiêu chữ số sẽ bị cắt bớt, tất cả các vị trí thập phân sẽ bị xóa

Xem thêm: Cách sử dụng hàm MID trong Excel

Bạn có thể thấy với giá trị trong ô A2 rằng hàm TRUNC không áp dụng bất kỳ làm tròn nào. Nó chỉ đơn giản là cắt 411.

Hãy cho chúng tôi xem một ví dụ khác. Lần này ví dụ sẽ giảm các giá trị xuống hai chữ số thập phân.

=TRUNC(A2,2)
Giảm các giá trị xuống hai chữ số thập phân
Giảm các giá trị xuống hai chữ số thập phân

Hàm TRUNC sẽ không hiển thị nhiều số thập phân hơn nếu bạn yêu cầu nó hiển thị nhiều số hơn bạn có.

Lấy ví dụ sau và cắt nó xuống 2 chữ số thập phân.

=TRUNC(A2,2)
Giá trị trong ô A4 giảm xuống còn 2 chữ số thập phân
Giá trị trong ô A4 giảm xuống còn 2 chữ số thập phân

Xem thêm: 10 cách để khôi phục File Excel bị hỏng

Giá trị trong ô A4 được giảm xuống 2 chữ số thập phân, nhưng các giá trị nằm trong A2A3 vẫn giữ nguyên vì chúng nhỏ hơn hai chữ số thập phân.

☑️ Xem thêm:  Hướng dẫn cách kích hoạt chế độ màn hình đen Dark Mode trên Facebook Messager

Nếu bạn muốn hiển thị hai số thập phân, các ô sẽ cần được định dạng để buộc chúng được hiển thị.

Leave A Reply

Your email address will not be published.