Chia sẻ kiến thức

Amazon S3 là gì? Tạo và quản lý bucket trên Amazon S3

0

Chắc chắn chúng ta đã nghe nói về dịch vụ Amazon S3. Đây là dịch vụ lưu trữ đối tượng nổi tiếng trên Amazon. Và nó cũng được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới trong việc lưu trữ các tập tin, hình ảnh hay các sản phẩm đa phương tiện như nhạc, phim, v.v.

Amazon S3 là gì?

Amazon S3 (Amazon Simple Storage) là một dịch vụ được cung cấp bởi Amazon Web Services (AWS), cung cấp khả năng lưu trữ đối tượng thông qua giao diện web. Amazon S3 sử dụng cùng một cơ sở hạ tầng lưu trữ có thể mở rộng. Amazon S3 có thể được sử dụng để lưu trữ bất kỳ loại đối tượng nào cho phép sử dụng như lưu trữ cho các ứng dụng Internet, sao lưu và phục hồi, khôi phục sau thảm họa, lưu trữ dữ liệu, dữ liệu hồ (data lake) để phân tích và lưu trữ đám mây lai.

AWS ra mắt Amazon S3 tại Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 3 năm 2006, sau đó ở Châu Âu vào tháng 11 năm 2007.

Tạo và quản lý nhóm trên Amazon S3

Tạo nhóm

Đăng nhập vào trang quản lý của Amazon: https://console.aws.amazon.com/console/home

Tao Bucket Tren Amazon S3 Buoc 1

nhấn [Create bucket] để tạo một nhóm mới

Tao Bucket Tren Amazon S3 Buoc 2

Nhập thông tin nhóm bao gồm:

  • Tên nhóm: Tên của nhóm
  • Khu vực: Nơi lưu trữ các File của bạn, như tôi chọn là trung tâm dữ liệu ở Tokyo

Bỏ chọn “Chặn tất cả quyền truy cập công khai”Và chọn hộp bên dưới để cho phép bất kỳ ai truy cập vào File bạn tải lên.

Cuối cùng bấm [ Create bucket ] để tạo thùng

Tao Bucket Tren Amazon S3 Buoc 3

Kết quả nhóm của bạn đã được tạo thành công

Tao Bucket Tren Amazon S3 Buoc 4

Tải File lên nhóm bằng giao diện Web

Chọn nhóm bạn vừa tạo ở trên

Tải lên File Len Amazon S3 Buoc 1

nhấn [ upload ]

Tải lên File Len Amazon S3 Buoc 2

Lựa chọn

  • [ Add files ]: Chọn nhiều File để tải lên cùng một lúc
  • [ Add folder]: Chọn tải lên một thư mục

Tải lên File Len Amazon S3 Buoc 3

Sau khi chọn File sẽ được tải lên

Trong phần [ Access control list (ACL) ] => Ở mục Every One, chọn Read và tick chọn để xác nhận quyền đọc file

Cuối cùng => Bấm [ Upload ] để tải lên File đó

Tải lên File Amazon S3 Buoc 4

Kết quả là bạn đã tải File lên thành công

=> Bấm vào file đã tải lên để lấy link

Tải lên File Amazon S3 Buoc 5

Đây là đường dẫn đến File của bạn trên Internet mà bạn có thể chia sẻ File đó với người khác.

Tải lên File Amazon S3 Buoc 6

Xóa nhóm

Chọn nhóm bạn muốn xóa => Nhấp vào [ Delete ]

Xoa xô trên Amazon S3 Buoc 1

Nhập tên nhóm để xác nhận => Nhấp vào [ Delete bucket ] xóa

Xoa xô trên Amazon S3 Buoc 2

Leave a comment